Archive for abril, 2012

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB CONTINGUT D’ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Per decret de l’alcaldia de data 19 d’abril de 2012, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 24 d’abril de 2012, a les 19’30 hores, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de les sessions celebrades el 15 […]