Archive for març, 2014

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

Per decret de l’alcaldia de 6 de març de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 11 de març de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA: Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba. Formalització de conflicte en defensa de […]