Archive for març, 2015

Exposició pública de les llistes del cens electoral per a les Eleccions Municipals

En motiu de la convocatòria d’Eleccions Locals pel proper 24 de maig de 2015, efectuada pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions Locals restaran exposades al […]

Contractació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig. Temporada 2015

Fins el proper 17 d’abril de 2015, a les 15:00 hores, les persones que hi estiguin interessades, i reuneixin els requisits establerts, poden presentar les seves ofertes per participar al procés de contractació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig, per la temporada d’estiu 2015. Trobareu més informació al Perfil del contractant. […]

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 12 de març de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 17 de març de 2015, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 20 de […]