Archive for abril, 2015

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 23 d’abril de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i amb contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 29 d’abril de 2015, a les 21’30 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la […]

Caminada popular 2015