Archive for octubre, 2015

Consulta de les llistes del cens electoral. Eleccions Generals 2015.

En motiu de la convocatòria d’Eleccions a les Corts Generals pel proper 20 de desembre de 2015, efectuada per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions a les […]

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 29 d’octubre de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 4 de novembre de 2015, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA: Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de les sessions de 27 de […]

Actes Correllengua Jorba 2015