Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 24 de febrer de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 1 de març de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Presa de possessió del regidor Sr. Rubén Sarlé Laplana.
 2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions celebrades el 26 d’octubre de 2016, el 2 de desembre de 2016 i el 21 de desembre de 2016.
 3. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 248/2016 a la 24/2017.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a 2017.
 5. Aprovació del compte de recaptació de 2016.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament i de morositat corresponents al 4t trimestre de 2016.
 7. Elecció del jutge de pau titular i substitut.
 8. Aprovació de l’annex al conveni de recollida selectiva per a l’exercici 2017.
 9. Ratificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, exercici 2017.
 10. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
 11. Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”.
 12. Precs i preguntes.

 

Jorba, 28 de febrer de 2017.

Comments are closed.