Ban revetlla de Sant Joan

BAN

 

DAVID SÀNCHEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE JORBA,

 

FAIG SABER:

 

Com a conseqüència de l’elevat risc d’incendi que presenten els nostres boscos, aquest ajuntament únicament ha autoritzat la celebració d’una foguera popular que es realitzarà al nucli de SANT GENÍS, restant prohibida l’encesa de fogueres a la resta del municipi.

 

Tanmateix, només es permetrà l’enlairament de coets i altres productes pirotècnics voladors a la zona de la foguera popular i amb el seu mateix horari.

 

Resta prohibida per tant, l’encesa d’articles pirotècnics que s’enlairen o es poden desplaçar (coets, voladors i similars) a la resta del municipi.

 

Jorba, 23 de juny de 2017.

 

L’alcalde,

 

David Sànchez Garcia

Comments are closed.