Archive for octubre, 2017

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Lectura i aprovació de les actes de les sessions de […]