Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 19 de juliol de 2017 i 11 d’octubre de 2017
  2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 121 a la núm. 183/2017.
  3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 152/2017 i 158/2017.
  4. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
  5. Modificació pressupostària núm. 3/2017.
  6. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 3r trimestre de 2017.
  7. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017.
  8. Adhesió a la petició d’una moratòria en l’aplicació de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
  9. Moció contra l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.
  10. Precs i preguntes.

Comments are closed.