Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’abril de 2018, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’abril de 2018, a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 25 d’octubre de 2017, 22 de novembre de 2017 i 20 de desembre de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 184/2017 a la 50/2018.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 188/2017, 195/2017, 209/2017, 223/2017 i 51/2018.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal, exercici 2018.
 5. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria, de 2017.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament i morositat corresponents al 4t trimestre de 2017.
 7. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2018.
 8. Sol·licitud de compensació econòmica per la retribució de càrrecs electes.
 9. Aprovació del conveni per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona” (Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener).
 10. Ratificació del conveni marc de cooperació i suport als ajuntaments de la comarca de l’Anoia relatiu al Catàleg de serveis als municipis, i el seu annex per al període 2018.
 11. Aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del magatzem regulador de repartiment d’aliments de l’Anoia.
 12. Ratificació de l’annex de comunicació de dades a l’empara de la LOPD, en relació al conveni per la prestació del servei comarcal de recollida de residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 13. Designació de les festes locals per a 2019.
 14. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
 15. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
 16. Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.
 17. Precs i preguntes.

 

Jorba, 20 d’abril de 2018.

Comments are closed.