Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

Anar al tauler 

Des d’aquesta pàgina on us trobeu, podeu descarregar-vos documentació complementària als anuncis publicats al tauler d’anuncis electrònic oficial:

. SELECCIÓ DE PERSONAL DEL PLA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE JORBA 2018:

. PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN L’ARRENDAMENT D’UNA FINCA DE L’AJUNTAMENT DE JORBA, PER A ÚS DE CONREU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I ATENENT A DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:  Document

. PLA ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE A L’ÀMBIT DE “CAL BOFIER VELL”:  Document pla especial

. PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM MUNICIPAL:   Memòria  , Plànols ( 01.Situació i emplaçament 02.Seccions, topogràfic,   03.Planta, murs i tanques 04.Planta magatzem i coberta, superficies i cotes 05.Seccions magatzem 06.Façanes magatzem 07.Fonaments, estructura, detalls ).

Darrera actualització: 25.04.2018 | 15:01
Darrera actualització: 25.04.2018 | 15:01