CALENDARI DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS

Factures   registrades i conformades el gener 5 de febrer
Factures registrades i conformades el febrer 5 de març
Factures   registrades i conformades el març 4 d’abril
Factures   registrades i conformades l’abril 7 de maig
Factures   registrades i conformades el maig 4 de juny
Factures   registrades i conformades el juny 3 de juliol
Factures   registrades i conformades el juliol 31 de juliol
Factures   registrades i conformades l’agost 16 de setembre
Factures   registrades i conformades el setembre 9 d’octubre
Factures   registrades i conformades l’octubre 5 de novembre
Factures   registrades i conformades el novembre 3 de desembre
Factures   registrades i conformades el desembre 8 de gener