‘General’ Archive

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’abril de 2018, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’abril de 2018, a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA:   Lectura i aprovació de les actes de les sessions de […]

CAMINADA POPULAR 2018

Ban

REIS 2018

Consultori de Jorba

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Lectura i aprovació de les actes de les sessions de […]

Ajuts per a l’escolarització d’infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, durant el curs 2016/2017

D’acord amb l’anunci que va publicar-se en els taulers municipals, el passat 17 d’agost, fins el dia 30 de setembre de 2017, a les 15:00 hores, resta obert el termini perquè les famílies del municipi que durant el curs 2016/2017 van escolaritzar els seus infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, puguin sol·licitar l’ajut […]

Convocatòria de sessió de caràcter ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 14 de juliol de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 26 d’abril […]

Selecció d’un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba

Per resolució de l’alcaldia de 6 de juliol de 2017, s’ha aprovat l’oferta de treball per contractar un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba. El període de contractació és del 27 de juliol de 2017 al 26 de gener de 2018, i el termini per a la presentació de sol·licituds […]

Ban revetlla de Sant Joan

BAN   DAVID SÀNCHEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE JORBA,   FAIG SABER:   Com a conseqüència de l’elevat risc d’incendi que presenten els nostres boscos, aquest ajuntament únicament ha autoritzat la celebració d’una foguera popular que es realitzarà al nucli de SANT GENÍS, restant prohibida l’encesa de fogueres a la resta del municipi. […]