‘General’ Archive

Consultori de Jorba

Ban revetlla de Sant Joan

BAN   DAVID SÀNCHEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE JORBA,   FAIG SABER:   Com a conseqüència de l’elevat risc d’incendi que presenten els nostres boscos, aquest ajuntament únicament ha autoritzat la celebració d’una foguera popular que es realitzarà al nucli de SANT GENÍS, restant prohibida l’encesa de fogueres a la resta del municipi. […]

Piscina municipal de Jorba – Estiu 2017

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’abril de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 26 d’abril de 2017, a les 20:00 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió celebrada l’1 […]

La Conca d’Òdena es presenta com el millor lloc per a les inversions industrials

L’Oficina de captació d’inversions de la MICOD treballa en un projecte amb quatre actius comarcals La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena amb els set municipis que la integren, i amb la finalitat d’unir esforços cap a les polítiques de promoció econòmica i del territori, va impulsar la creació de l’oficina de Captació d’inversions empresarials, […]

Ban nevada

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 24 de febrer de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 1 de març de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:   ORDRE DEL DIA   Presa de possessió del regidor Sr. Rubén Sarlé […]

Curs de manipulador d’aliments

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 15 de desembre de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 21 de desembre de 2016, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA Modificació del tipus impositiu de l’Impost sobre béns immobles per a 2017 i […]

Convocatòries de les borses de treball del Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals

Convocatòries de selecció de personal per a renovar les borses de treball del Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals (PVI) pels anys 2017-2018. Els perfils requerits són els següents: – Informador/a guaita (S-20/16) – Operador/a de comunicacions (S-21/16) La presentació de sol·licituds es podrà fer telemàticament (forma preferent) o presencialment en paper en […]