DESCÀRREGA DE DOCUMENTS

ORDENANCES I REGLAMENTS

. Ordenança municipal de foment del civisme al municipi de Jorba

. Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a Jorba

. Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions

. Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Jorba

MODELS DE DOCUMENTS

(En format .pdf per imprimir-los i presentar-los plens al registre de l’ajuntament).

. Instància genèrica.

. Sol.licitud de llicència d’obres.

. Autoliquidació taxa llicències i comunicacions urbanístiques

ORDENANCES FISCALS 2016

DOCUMENTS D’INTERÈS DIVERSOS:

. Consells per a les instal.lacions que s’alimenten amb gas envasat. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació.