Convocatòria per a la selecció de dos peons polivalents per als plans d’ocupació de l’Ajuntament de Jorba finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció del personal que ha de desenvolupar els plans d’ocupació finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

A continuació trobareu l’anunci de selecció, on s’indiquen les dades dels llocs de treball a contractar, els requisits per accedir-hi, la documentació a presentar i el termini per formular les sol·licituds de participació en el procés de selecció. També podeu consultar les bases que regeixen el procés i descarregar-vos la instància per omplir i presentar a les oficines de l’ajuntament, com a màxim el 15 de novembre de 2016, a les 15:00 hores.

Feina per a joves

feina-per-a-joves-gj

Curs subvencionat de manteniment industrial

metall-facebook

El sector metall a la comarca de l’Anoia és un dels sectors més arrelats i un dels principals motors econòmics, i la demanda de professionals formats va en augment.

El projecte Reinmet neix amb l’objectiu de donar resposta al sector metal·lúrgic i ofereix formació adaptada a les necessitats del teixit empresarial del sector metall.

S’adreça a persones interessades a formar-se en aquest sector.

La formació és subvencionada i té una durada de 300 hores teoricopràctiques i 80 hores de practiques a empreses del sector. Es podrà gaudir d’una beca en finalitzar el període de pràctiques sempre i quan s’hagi complert amb l’assistència obligatòria durant la formació teoricopràctica.

Va adreçada a persones en situació de desocupació, majors de 25 anys, amb el Graduat Escolar/ESO i experiència laboral mínima d’1any.

Organitzada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, es realitzarà a Institut Milà i Fontanals i a Ignova Ocupació.

La data límit per inscriure’t és el 28 d’octubre de 2016.

Si vols rebre més informació apunta’t a la sessió informativa trucant al 938055710 o adreça’t a Ignova Ocupació al carrer Lleida, 78 d’Igualada de 8 a 13h.

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 21 d’octubre de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 26 d’octubre de 2016, a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 27 de juliol de 2016.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 177/2016 a la núm. 246/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 194/2016, 197/2016, 203/2016, 204/2016, 205/2016, 219/2016, 220/2016, 223/2016, 241/2016, 247/2016.
 4. Aprovació del compte general del pressupost, exercici 2015.
 5. Modificació pressupostària núm. 5/2016, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 6. Modificació de les ordenances fiscals per a 2017.
 7. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 2n i 3r trimestre de 2016.
 8. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
 9. Aprovació del conveni per la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural de Jorba.
 10. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2016.
 11. Moció en defensa de l’Oficina Liquidadora a la comarca de l’Anoia.
 12. Moció de suport al referèndum i al procés constituent.
 13. Precs i preguntes.

 

Jorba, 25 d’octubre de 2016.

Festa Major de Sant Genís 2016

FMSantGenis2016 FMSantGenis2016p

Ban

Degut a diferents causes, el nivell de l’aqüífer Carme-Capellades, d’on s’abasteix el subministrament d’aigua del nostre municipi, ha descendit fins a situar-se en nivells d’excepcionalitat.

 

Segons el Pla de Gestió de Sequeres, que està elaborant l’Agència Catalana de l’Aigua, i que es preveu aprovar a principis de 2017, la situació d’excepcionalitat, comportaria l’adopció d’una sèrie de mesures i prohibicions.

 

Tot i que aquest Pla de Gestió de Sequeres encara no està aprovat, els nivells de l’aqüífer Carme-Capellades, fan necessari recomanar a la població que s’adoptin les següents mesures previstes en el Pla, per reduir el consum d’aigua al municipi:

 

 • Reduir el reg únicament per assegurar la supervivència dels arbres i/o plantes utilitzant la quantitat mínima indispensable i fer-ho sempre en hores de mínima evaporació, de 20 h a 8 h, sobretot minimitzant el reg de gespa.
 • Limitar l’ompliment parcial de piscines en les quantitats indispensables únicament per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua.
 • Procurar realitzar la neteja de paviments amb aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 • No utilitzar aigua per a la eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Limitar la neteja de vehicles a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals, i fer-ho sempre en establiments comercials que disposin de sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments, netejar només vidres, miralls, retrovisors i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

 

Jorba, 2 d’agost de 2016.

 

L’alcalde accidental,

Robert Sallés Caminal

Informació en relació amb els darrers talls en el subministrament d’aigua

Com a conseqüència de les trucades rebudes a les oficines d’aquest ajuntament en relació als nombrosos talls en el subministrament domiciliari d’aigua que s’han produït aquests darrers dies, posem en coneixement del veïnat que l’empresa concessionària del servei, Aigües Artés SL, ens ha informat que s’ha resolt l’avaria que els provocava. Tot i això, els propers dies s’efectuaran talls programats, cap a les 17 hores i d’una durada aproximada de mitja hora, a fi i efecte de comprovar el correcte funcionament de les instal·lacions.

Per més informació, podeu consultar la següent nota informativa de la companyia responsable del servei o contactar-hi directament al telèfon 938053839.

Disculpeu les molèsties.

grifo600

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 22 de juliol de 2016, va convocar-se sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel dimecres 27 de juliol de 2016, a les 20’45 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions del 20 d’abril de 2016 i el 31 de maig de 2016.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 71 a 175/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 140/2016, 146/2016, 156/2016 i 176/2016.
 4. Aprovació del conveni sobre els procediments relacionats amb el requeriment de reparació de deficiències de les obres de Construcció d’un centre de dia per a la gent gran de Jorba.
 5. Aprovació de l’annex al conveni de recollida selectiva de residus per a 2016.
 6. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2016 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 7. Aprovació dels barems per prestacions socials.
 8. Designació de les festes locals per a 2017.
 9. Sol·licitud de millora del tram d’autovia A2 entre Montmaneu i Esparreguera.
 10. Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica.
 11. Precs i preguntes.

Jorba, 27 de juliol de 2016.

Ban

David Sànchez Garcia, alcalde de l’Ajuntament de Jorba, atesa la celebració del correfoc de la festa major de Jorba,

 

FAIG SABER,

 

El correfoc de la Festa Major de Jorba d’enguany tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2016 a les 21:00 hores, amb el següent recorregut: Inici a la plaça davant l’Ajuntament de Jorba, c. Castell, Passatge de la Roca, c. Major, c. Roser, c. La Sort, c. Les Eres i finalització a la pista de l’Escola.

 

Durant la celebració del correfoc es recomana als veïns, propietaris d’establiments situats en el recorregut del correfoc i participants, que adoptin les següents mesures de seguretat:

 

 • No aparcar cotxes dins l’itinerari del correfoc.
 • Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits amb tendals recollits i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
 • No col.locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
 • No llençar aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
 • No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
 • No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.

 

Els integrants del grup de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i hauran de complir les següents mesures de seguretat:

 

 • Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir i per evitar-ne els danys.
 • No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
 • Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
 • Mantenir les distàncies de seguretat respecte els espectadors.
 • Respectar el recorregut assenyalat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.

 

Jorba, 19 de juliol de 2016.

IV Concurs de fotografia – Jorba: una identitat

concurs-fotografia-web

Podeu enviar les vostres fotografies fins el diumenge 17 de juliol  a concurs.fotografia.jorba@gmail.com

Consulteu les bases del concurs.