Ban nevada

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 24 de febrer de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 1 de març de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Presa de possessió del regidor Sr. Rubén Sarlé Laplana.
 2. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions celebrades el 26 d’octubre de 2016, el 2 de desembre de 2016 i el 21 de desembre de 2016.
 3. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 248/2016 a la 24/2017.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a 2017.
 5. Aprovació del compte de recaptació de 2016.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament i de morositat corresponents al 4t trimestre de 2016.
 7. Elecció del jutge de pau titular i substitut.
 8. Aprovació de l’annex al conveni de recollida selectiva per a l’exercici 2017.
 9. Ratificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, exercici 2017.
 10. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
 11. Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”.
 12. Precs i preguntes.

 

Jorba, 28 de febrer de 2017.

Curs de manipulador d’aliments

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 15 de desembre de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 21 de desembre de 2016, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Modificació del tipus impositiu de l’Impost sobre béns immobles per a 2017 i la seva Ordenança fiscal reguladora.
 2. Modificació pressupostària núm. 6/2016.
 3. Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
 4. Moció de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista.
 5. Moció de suport als usuaris de la Hispano Igualadina-Monbus per un servei públic de qualitat.

Jorba, 20 de desembre de 2016.

Convocatòries de les borses de treball del Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals

Convocatòries de selecció de personal per a renovar les borses de treball del Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals (PVI) pels anys 2017-2018.

Els perfils requerits són els següents:
– Informador/a guaita (S-20/16)
– Operador/a de comunicacions (S-21/16)

pvi
La presentació de sol·licituds es podrà fer telemàticament (forma preferent) o presencialment en paper en qualsevol de les oficines de registre de Diputació de Barcelona. El model de sol·licitud es pot trobar a la pàgina web o a les oficines de registre.

Podeu trobar tota la informació a l’enllaç següent: https://www.diba.cat/es/web/seleccio/interinatges

El termini per a la presentació de sol·licituds es publicarà properament al DOGC.

Convocatòria per a la selecció de dos peons polivalents per als plans d’ocupació de l’Ajuntament de Jorba finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció del personal que ha de desenvolupar els plans d’ocupació finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

A continuació trobareu l’anunci de selecció, on s’indiquen les dades dels llocs de treball a contractar, els requisits per accedir-hi, la documentació a presentar i el termini per formular les sol·licituds de participació en el procés de selecció. També podeu consultar les bases que regeixen el procés i descarregar-vos la instància per omplir i presentar a les oficines de l’ajuntament, com a màxim el 15 de novembre de 2016, a les 15:00 hores.

Feina per a joves

feina-per-a-joves-gj

Curs subvencionat de manteniment industrial

metall-facebook

El sector metall a la comarca de l’Anoia és un dels sectors més arrelats i un dels principals motors econòmics, i la demanda de professionals formats va en augment.

El projecte Reinmet neix amb l’objectiu de donar resposta al sector metal·lúrgic i ofereix formació adaptada a les necessitats del teixit empresarial del sector metall.

S’adreça a persones interessades a formar-se en aquest sector.

La formació és subvencionada i té una durada de 300 hores teoricopràctiques i 80 hores de practiques a empreses del sector. Es podrà gaudir d’una beca en finalitzar el període de pràctiques sempre i quan s’hagi complert amb l’assistència obligatòria durant la formació teoricopràctica.

Va adreçada a persones en situació de desocupació, majors de 25 anys, amb el Graduat Escolar/ESO i experiència laboral mínima d’1any.

Organitzada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, es realitzarà a Institut Milà i Fontanals i a Ignova Ocupació.

La data límit per inscriure’t és el 28 d’octubre de 2016.

Si vols rebre més informació apunta’t a la sessió informativa trucant al 938055710 o adreça’t a Ignova Ocupació al carrer Lleida, 78 d’Igualada de 8 a 13h.

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 21 d’octubre de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 26 d’octubre de 2016, a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 27 de juliol de 2016.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 177/2016 a la núm. 246/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 194/2016, 197/2016, 203/2016, 204/2016, 205/2016, 219/2016, 220/2016, 223/2016, 241/2016, 247/2016.
 4. Aprovació del compte general del pressupost, exercici 2015.
 5. Modificació pressupostària núm. 5/2016, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 6. Modificació de les ordenances fiscals per a 2017.
 7. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 2n i 3r trimestre de 2016.
 8. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
 9. Aprovació del conveni per la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola rural de Jorba.
 10. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2016.
 11. Moció en defensa de l’Oficina Liquidadora a la comarca de l’Anoia.
 12. Moció de suport al referèndum i al procés constituent.
 13. Precs i preguntes.

 

Jorba, 25 d’octubre de 2016.

Festa Major de Sant Genís 2016

FMSantGenis2016 FMSantGenis2016p