PERFIL DEL CONTRACTANT

El perfil del contractant conté tota la informació relativa als procediments de contractació que es porten a terme a l’Ajuntament de Jorba.

Per accedir-hi, cliqueu aquí.

A continuació trobareu informació d’aquelles licitacions que no exigeixen la publicació en el perfil del contractant:

ARRENDAMENT D’UNA FINCA DE L’AJUNTAMENT DE JORBA, PER A ÚS DE CONREU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I ATENENT A DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

. Plec de condicions

. Acta obertura sobre A camp conreu municipal

. Anunci convocatòria obertura oferta econòmica