URBANISME (POUM, Plans Parcials, Plans Especials, etc.)

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE JORBA

– Veure expedient al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (s’obre en una finestra nova)

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE JORBA

– Veure expedient al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (s’obre en una altra finestra nova)