URBANISME (POUM, Plans Parcials, Plans Especials, etc.)

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE JORBA

– Veure expedient al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (s’obre en una finestra nova)

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE JORBA

– Veure expedient al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (s’obre en una altra finestra nova)

 

CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE JORBA

Catàleg de camins

Plànol núm. 1 Topogràfic

Plànol núm. 2 Ortofotomapa