Consulta Popular 24 d'octubre

La consulta 
El proper 24 d’octubre a Jorba tindrà lloc una consulta popular múltiple i no referendària amb dues preguntes, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns sobre la possible ampliació de sòl industrial al municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO), i la implantació al municipi d'instal·lacions d'energies renovables.

Les preguntes
La consulta popular múltiple i no referendària formularà dues preguntes:

1. Esteu d'acord que el Pla Director d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena classifiqui 46 ha de sòl industrial al Parc Tecnològic Igualada-Jorba?

2. Esteu d'acord que l'Ajuntament de Jorba s'oposi als grans projectes d'energies renovables que afectin el municipi en el marc normatiu actual?

Les dates a tenir en compte 

A partir del 16 de setembre 

 • Exposició pública i reclamació del cens
 • Inici del període difusió institucional 

A partir de l’11 d’octubre 

 • Inici de la campanya i debat públic
 • Inici de la votació anticipada (a l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana)

El 24 d’octubre

 • Votació (escola Guerau de Jorba)

Tot el calendari 

 • CRONOGRAMA CONSULTA (PDF)

La votació
La data fixada per la votació és el 24 d'octubre a l’escola Guerau de Jorba de 9h a 20h i hi podran participar tots els jorbencs empadronats al municipi, majors de 16 anys, incloses les persones que els compleixin el mateix dia de la votació. 


L'Ajuntament també ha previst la modalitat de votació anticipada que podrà fer-se de l’11 al 22 d’octubre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Jorba de dilluns a divendres, de 9 a 14:30h, i dimarts i dimecres, de 16 a 18h. a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Jorba.

Per exercir el vot anticipat s’haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de vot anticipat que es pot descarregar aqui o que podreu trobar a les mateixes oficines de l’Ajuntament, i el Document Nacional d’Identitat.

La comissió de seguiment
Vetllarà pel bon desenvolupament de la consulta realitzant les funcions que estableixen els articles 16.1 i 17 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, així com les regles específiques de la consulta.

Presidenta: Anna Maria Trull Marlès, secretària interventora accidental de l'Ajuntament de Jorba.

Vocals: Maria Jesús Solís Sanabria, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Jorba
Jordi Sarlé Marfull, ex-director de l'Escola Guerau de Jorba

Documents oficials

 • ANUNCI AL DOGC DE LA CONVOCATÒRIA D'UNA CONSULTA POPULAR MÚLTIPLE I NO REFERENDÀRIA (PDF)
 • SOL·LICITUD D’ÚS D’ESPAIS PÚBLICS DURANT LA CAMPANYA CONSULTA POPULAR MÚLTIPLE I NO REFERENDÀRIA DE JORBA (PDF / WORD)
 • SOL·LICITUD DE CONSIDERACIÓ COM ORGANITZACIÓ INTERESSADA CONSULTA POPULAR MÚLTIPLE I NO REFERENDÀRIA DE JORBA (PDF / WORD)
 • DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CONSULTA POPULAR MÚLTIPLE I NO REFERENDÀRIA (PDF)
 • SOL·LICITUD DE VOT ANTICIPAT (WORD)
Darrera actualització: 09.10.2021 | 10:33