Convocatòria d'ajuts per facilitar el retorn a l'activitat econòmica d'autònoms i petites i mitjanes empreses del municipi de Jorba, afectades per la COVID-19

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 00:00

El termini per presentar les sol·licituds al registre de l'ajuntament és des del 19 de novembre al 8 de desembre de 2020.

Documentació a presentar

Empreses:

  • NIF de l’empresa o alta censal.
  • Escriptura de constitució i estatuts de l’empresa.
  • Identificació i acreditació de la persona que ostenta la representació legal de
  • l’empresa.
  • DNI del representant legal de l’empresa.

Autònoms:

  • Document d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i darrer rebut acreditatiu del pagament.

Tots els sol·licitats:

Per a la valoració de les sol·licituds:

  • Acreditació dels diferents centres de treball existents al municipi, en el cas de ser titulars de més d’un centre.
  • Contractes de lloguer dels diferents centres de treball, si escau.
  • Model TC2 de cotització de l’empresa, corresponent al mes de febrer de 2020.
Darrera actualització: 19.11.2020 | 10:02