El Consell Comarcal de l'Anoia presenta a Jorba el projecte de la 'Taxa Justa' de residus

Divendres, 1 de desembre de 2023

El 10% de l'import serà variable i dependrà de la generació i la separació de cada lla

El Consell Comarcal de l'Anoia va presentar a Jorba la 'Taxa Justa', la nova taxa sobre la recollida, el transport i el tractament de residus que han treballat l'Ajuntament de Jorba i l'ens comarcal seguint la Llei de residus i sòls contaminants per a una nova economia circular. Amb l'eslògan 'Avancem ecològicament. 

Des de fa 5 anys Jorba ja té implementat el servei de recollida porta a porta que l'ha portat a reciclar el 90% dels residus. Ara, ha arribat el moment de fer un pas més amb aquest nou model que consisteix a aplicar de forma més justa les taxes d'escombraries municipals pagant en funció del volum de deixalles que es generen.

El cap tècnic de Medi Ambient de Consell, Biel Castells, va destacar que la nova taxa serà variable i individualitzada, es pagarà en funció dels residus que es generen i se separen, recompensarà la responsabilitat ambiental, i complirà amb els objectius de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Segons Biel Castells, la 'taxa justa' parteix d'experiències prèvies existoses i també s'ha treballat amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

La nova taxa comptarà d'una banda d'una part general, que suposarà el 90 per cent de l'import, no dependrà de la generació de residus de cada llar i que paguen tots els habitatges per igual. I de l'altra, comptarà amb una part variable, el 10 per cent restant, que dependrà de la generació de residus de cada llar. Així, es descomptaran 0'35 euros per lliurament de la fracció orgànica, des del primer, sempre que se superi el mínim de 36 anuals, que equival a treure l'orgància 3 cops al mes. I, en canvi, se sumaran 2 euros per cada lliurament de la fracció resta, amb un mínim de 8 lliuraments anuals que pagarà tothom, que equivaldria a treure la resta un cop cada 6 setmanes. La part variable també sumarà 0'25 euros per lliurament de la fracció d'envasos, amb un mínim de 24 lliuraments a l'any que pagarà tothom i que equival a treure els envasos 2 cops al mes.

Seguint aquest model, un usuari que tregui totes les fraccions sempre que pugui pagarà els 129,90 euros de la part fixa, més 52 euros de resta (per 26 lliuraments), més 26 euros dels envasos (per 104 lliuraments) i restaria 54,60 euros de l'orgànica (per 156 lliuraments), resultant en 153,30 euros. En canvi, un usuari que treu la resta 1 cop al mes, els envasos 1 cop a la setmana i l'orgànica habitualment 3 cops per setmana, només pagaria els 129,90 euros de la part fixa; la part variable, que no pot ser negativa, seria 0 després de sumar els 24 euros dels 12 lliuraments de resta, els 52 dels envaos i restar 50,75 els 145 de l'orgànica.

En el cas dels propietaris de segons residències, hauran d'afegir a la part variable 90 cèntims per cada accés a l'Àrea Tancada. En canvi, els veïns d'habitatges disseminats amb accés a aquestes àrees tindran una taxa fixa perquè encara no es poden comptabilitzar individualment les aportacions dels usuaris com es fa en el cas del Porta a Porta.

Pel que fa als usuaris comercials, la part general suposarà el 65 per cent i variarà en funció del tipus d'activitat, segons l'ordenança municipal. La part variable anirà en funció de residus de cada establiment, del volum del cubell necessari i dels lliuraments anuals.

Els usuaris podran consultar les aportacions a través de l'app bitPAYT, que està disponible per a mòbils amb sistemes Android i iOS i a l'aplicació web a Bitpayt.com/app. Per registrar-s'hi caldà un codi que es pot demanar a Anoiaverda al correu electrònic info@anoiaverda.cat o al telèfon 689714713 els dimarts de 12.30 a 15 h.

Darrera actualització: 1.12.2023 | 16:40