Jorba compta amb un Pla director d’enllumenat per millorar la xarxa i la gestió de la mateixa

Dimecres, 26 d’octubre de 2022

L’Ajuntament ja ha renovat la majoria de les lluminàries  aconseguint un estalvi energètic del 40%

L’Ajuntament de Jorba ja compta amb el Pla director d’enllumenat municipal que ha elaborat la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració dels serveis tècnics, el personal administratiu i la brigada municipal jorbencs. El cost dels treballs per redactar el document ha estat de 10.000 euros que ha finançat la mateixa Diputació.

L’objectiu d’aquest pla director és elaborar un inventari de la xarxa d’enllumenat de consulta fàcil perquè faciliti la gestió de la xarxa als tècnics municipals, assolir els nivells d’il·luminació adequats en funció del tipus de carrer o vial, complir amb les normatives vigents de seguretat elèctrica i d’eficiència energètica, mantenir en el temps la funcionalitat, fiabilitat i durabilitat de les instal·lacions, optimitzar la rendibilitat dels recursos econòmics invertits, reduir l’impacte mediambiental, proposar i valorar les actuacions de millora de l’enllumenat, i donar compliment a Objectius de Desenvolupament Sostenible com són els relatius a Indústria, innovació i infraestructura, ciutats i comunitats sostenibles i acció pel clima.

La diagnosi del document estableix que un 55,3% dels carrers del municipi disposen d’un nivell d’il·luminació correcte, un 15,9 estan per sota de l’objectiu d’il·luminació fixat, i un 26,2 presenten un nivell superior al recomanat. El redactat proposa adequacions dels quadres elèctrics i de les lluminàries a diferents punts de Jorba, com col·locar o fixar caixes de connexions, substituir portelles o suports. El pla director també recomana la reducció de potència d’algunes lluminàries LED, implantar un sistema de tele gestió als quadres d’enllumenat i col·locar informació a cada punt de llum per facilitar localitzar a quin quadre pertany i el número de lluminària.

En marxa el projecte de substitució de la xarxa d’enllumenat públic

L’Ajuntament ja va substituir el 2021 més de 250 lluminàries a tots els nuclis del municipi, la majoria de vapor de sodi d’alta pressió, per unes de noves de tecnologia LED, cosa que va suposar un estalvi energètic del 40%. El disseny de la nova instal·lació va tenir en compte la regulació sobre protecció del medi nocturn i envers la contaminació lumínica, les característiques i les necessitats lumíniques de cada vial i plaça, i la màxima optimització possible de l’eficiència energètica. El projecte de substitució de la xarxa d’enllumenat públic de Jorba compta amb un pressupost de 75.000 euros més IVA i amb una línia de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

L’Ajuntament treballa en una segona fase en què substituirà les lluminàries no incloses en aquest projecte, que es durà a terme amb les subvencions del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica de la Diputació de Barcelona, amb una aportació de 13.112,37 euros per a l’execució d’aquest 2022 i una altra de la mateixa quantitat per a la del 2023. Aquestes subvencions permetran substituir les lluminàries existents per noves de tecnologia LED als carrers Major i Nou de Jorba i al carrer de les Moreres de Sant Genís. També se substituiran les lluminàries dels focus del camp de futbol, també per unes de tecnologia LED, i s’instal·laran nous fanals solars a les masies que no en tinguin.

Darrera actualització: 26.10.2022 | 17:04