Jorba congela els imposts i les taxes municipals per al 2021

Dimecres, 21 d'octubre de 2020 a les 00:00

El ple aprova la proposta de l’equip de govern de mantenir els tipus actuals

El ple de l’Ajuntament de Jorba ha aprovat per majoria absoluta mantenir els preus actuals dels impostos i de les taxes de competència municipal durant l’exercici 2021. En l'acord de modificació de les ordenances fiscals que regulen els tributs municipals pel proper exercici únicament van modificar-se les que regulen l’Impost sobre béns immobles, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la Taxa de prestació del servei de gestió de residus municipals, per adequar els seus textos als canvis normatius produïts en el darrer any.

L’alcalde de Jorba, David Sànchez, detalla que "en aquest context de crisi sanitària però que molt probablement resulti en una situació de crisi econòmica i social" l’equip de govern ha cregut necessari "no augmentar el tipus impositiu de cap dels impostos, taxes o preus públics, mantenint els mateixos tipus que fins ara". "Però és convenient fer una adaptació normativa fruit d’aquests canvis a les regulacions que afecten les ordenances fiscals", va afegir Sànchez.

Darrera actualització: 21.10.2020 | 13:07