Jorba congela, un any més, els impostos i estableix un recàrrec sobre els habitatges buits

Dijous, 24 d’octubre de 2019

La mesura va orientada a incentivar el lloguer d’aquests immobles.

El ple de l'Ajuntament de Jorba va aprovar, amb els vots a favor del govern (ERC) i en contra de l'oposició (JxJ), les noves ordenances fiscals per a l’any 2020, aplicant només adaptacions normatives. La majoria dels impostos s'han congelat i destaca la creació d’un recàrrec a l'impost sobre béns immobles (IBI) per als habitats buits permanentment. Aquesta mesura, en paraules de l'alcalde i responsable de l’àrea d’hisenda, David Sànchez, té per objectiu incentivar als grans tenidors (bancs i immobiliàries) i propietaris d’immobles buits perquè posin aquests habitatges al mercat del lloguer. Així mateix, es congela aquest impost per a immobles que pertanyin a administracions públiques o organismes que gestionin habitatges amb renda limitada.
D'altra banda, també s'ha modificat l'ordenança que regula l'impost sobre vehicles de tracció mecànica perquè, arran de canvis normatius, les persones amb discapacitat gaudiran de les corresponents bonificacions mitjançant la valoració mèdica de la Generalitat. També s'ha modificat la bonificació per als vehicles que circulen amb gas liquat. L'última ordenança modificada és la relacionada amb l’urbanisme, on s'ha inclòs la taxa la tramitació administrativa de les declaracions del document que acredita que no cal sol·licitar cap llicència de parcel·lació d'un terreny.

Darrera actualització: 24.10.2019 | 18:50