Jorba substituirà aquest mes gairebé tot l'enllumenat dels nuclis del municipi

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 00:00

La nova instal·lació suposarà un estalvi energètic de prop del 40% de la potència actual

L'Ajuntament de Jorba tirarà endavant aquest mes de juliol el projecte de millora de l'enllumenat públic del municipi, que consistirà en la substitució de lluminàries actuals -majoritàriament de vapor de sodi d'alta pressió- per altres de noves de tecnologia LED. En total se'n canviaran 251 a tots els nuclis, cosa que suposarà la substitució de gairebé totes les del municipi i un estalvi energètic de prop del 40% respecte a la potència actual.

Més endavant és previst una segona fase de substitució de lluminàries no incloses en aquest projecte que completarà l'actuació. Es tracta d’aquells casos que presenten algunes dificultats tècniques pendents de validar i resoldre.

Per a l'execució de la instal·lació s'han tingut en compte les característiques dels vials i places, la distribució dels punts de llums actuals i les necessitats lumíniques de cada entorn. S'han dut a terme estudis lumínics per regular la potència de les lluminàries de cada espai, optimitzant-ne al màxim possible l'eficiència energètica de la instal·lació.

El disseny de la instal·lació també té en compte la regulació sobre protecció del medi nocturn i envers la contaminació lumínica.

El projecte de substitució de la xarxa d'enllumenat públic de Jorba té un pressupost de 75.000 euros més IVA, que compta amb una línia de subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

Darrera actualització: 07.07.2021 | 10:50