L’Ajuntament de Jorba aprova el primer pla d’igualtat intern de gènere

Dimarts, 17 de gener de 2023 a les 00:00

El document s'ha elaborat partint d'una diagnosi i proposa accions per als propers quatre anys

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat el primer pla d’igualtat intern de gènere per als anys 2023-26 amb l’objectiu de recollir un conjunt ordenat de mesures que ajudin a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe, i establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels mateixos.

Per a l’elaboració del Pla s’ha fet una diagnosi tenint en compte, entre d’altres,  la cultura i polític organitzativa en favor de la igualtat de gènere, l’estructura organitzativa i la representativitat vertical i horitzontal, polítiques de selecció i contractació, l’estructura retributiva, les polítiques de formació i desenvolupament professional o les condicions de l’entorn, salut laboral i assetjament.

A partir d’aquesta diagnosi s’ha establert un pla d’accions amb objectius específics coherents amb els eixos observats, així com indicadors per fer-ne seguiment i avaluar-lo, de cara al proper pla. Entre les accions prioritàries, que es començaran a aplicar aquest mateix any, hi ha establir un registre de les formacions en què participa la plantilla segons tipus, gènere, lloc de treball i hores, la inclusió de la variable gènere en la recollida de dades internes i en tots els formularis, analitzar l’evolució de la bretxa salarial i establir propostes per a reduir-la, o fer difusió interna i externa dels serveis d’atenció a les dones que es troben en situació de violència masclista.

També hi haurà accions de millora contínua, com visualitzar al web de l'Ajuntament i a altres mitjans les activitats, programes i serveis prestats en matèria d'igualtat, fer difusió entre la plantilla de la normativa vigent en igualtat de gènere i diversitat i accions de formació. El pla també inclou una avaluació intermèdia amb un seguiment semestral i un informe anual, així com una memòria final que reflectirà si s'han assolit els objectius a partir de les accions desplegades.

Aquest primer pla d’igualtat intern de gènere és una mesura de l’Ajuntament que se suma a la creació de la regidoria d’Igualtat aquest mandat i a l’adhesió a l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Darrera actualització: 17.01.2023 | 11:21