11 d'octubre de 2017 - Sessió de caràcter extraordinari

Del 6 d’octubre de 2017 al 4 de març de 2028 de 00:00 a 00:00

Per decret de l’alcaldia de 6 d'octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 11 d'octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Condemna de la repressió violenta de l’Estat espanyol pel Referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
  2. Aprovació del compte general del pressupost, exercici 2016.
  3. Adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs.
Darrera actualització: 5.03.2018 | 12:38