26 d'abril de 2017 - Sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari

Del 21 d'abril de 2017 a les 14.00 h al 21 d'abril de 2028 a les 00.00 h

Per decret de l’alcaldia de 20 d'abril de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 26 d'abril de 2017, a les 20:00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió celebrada l’1 de març de 2017.
  2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 25 a la 67/2017.
  3. Ratificar les resolucions de l’alcaldia núm. 48/2017 i 68/2017.
  4. Establiment de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i aprovació de l’ordenança fiscal corresponent.
  5. Aprovació del catàleg de camins municipals de Jorba.
  6. Aprovació del programa anual 2017 de l’Associació de propietaris forestals Serra de Rubió.
  7. Ratificació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la prestació del servei comarcal de recollida de residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
  8. Moció en suport de la plataforma “Trans*forma la salut” per a un nou model de salut.
  9. Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 05.03.2018 | 11:45