Convocatòria per a la selecció urgent del personal dels plans d'ocupació de l'Ajuntament de Jorba, per al control d'accessos i recinte de la piscina, finançats per la Diputació de Barcelona

  • Anunci
  • Bases de selecció
  • Les instàncies en format word (per omplir a l'ordinador i signar electrònicament) i pdf (per imprimir i presentar en paper). 

El termini de presentació d'instàncies és diumenge 6 de juny a les 23:59 hores 
Preferentment de forma telemàtica a tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=376 a través del tràmit instància genèrica. En cas de fer-ho de forma presencial s'haurà de fer dins l'horari d'oficina de l'Ajuntament (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dimarts i dimecres de 16 a 18 hores) 

Darrera actualització: 02.06.2021 | 18:33