Accessibilitat

Informe d'accessibilitat provisional


L'Ajuntament de Jorba s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, mitjançant el qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat provisional s'aplica al lloc web //www.jorba.cat/ excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Pendent d'avaluar.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Falta de conformitat amb Real Decreto 1112/2018

Pendent d'avaluar.

Càrrega desproporcionada.

No aplica.

El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable.

 1. Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
 2. Poden existir continguts de tercers que no estan desenvolupats per l'Ens o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
 3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat provisional.

La present declaració provisional ha estat preparada el dia 29/05/2024.

El mètode emprat per preparar la declaració serà una autoavaluació.

Darrera revisió de la declaració: 29/05/2024

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a poder realitzar aquestes comunicacions té disponibles els següents canals de comunicació:

D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que no estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Dins la sol·licitud d'informació accessible s'han de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeti constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar mitjançant els canals de comunicació.

Procediment de reclamació

Si un cop realitzada aquesta sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, i no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís amb els requisits contemplats dins l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant els canals de comunicació.

Darrera actualització: 29.05.2024 | 09:16
Darrera actualització: 29.05.2024 | 09:16