Mas Jordà

A la vall de Clariana, al costat mateix del camí que duu a Jorba des de Clariana, hi ha aquest mas aïllat, inclòs a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.  Es va  construir l’any 1462 sobre les ruïnes del mas Milà i el mas Riell, segons sembla. Degué ser reformat o reconstruït durant el segle XVII (a la porta hi ha la data de 1630 i el nom de Pere Vallès). Consta de dos edificis rectangulars disposats en angle recte, que descriuen un clos tancat amb alguns edificis annexos, entre els quals hi ha la capella de Sant Narcís. El portal és adovellat i les finestres tenen llinda, brancals i ampit de pedra. Una d'elles mostra ornamentació d'estil renaixentista. En aquesta masia hi va néixer, l'any 1626, Francesc de Jorba, provincial dels franciscans entre 1657 i 1678. De la família Vallès va passar, per matrimoni, als Matheu (el 1696 n'era propietari Francesc Matheu i Vallès). El 1829 va ser adquirida pels Colomer, argenters d'Igualada. Durant un temps va ser utilitzada com a fàbrica de vidre. S’hi arriba per un camí que surt de la carretera N-II un cop passat el pont del Ganxo.

Darrera actualització: 27.03.2024 | 11:08