Carnestoltes Jorba 2016

Carnestoltes_16

Carnestoltes Sant Genís 2016

Carnestoltes Sant Genís 2016

Teatre a Jorba: En CONTES d’un CONTE de la companyia deParranda

contes

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 18 de desembre de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 22 de desembre de 2015, a les 21’15 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Adjudicació del contracte de les obres d’Arranjament i equipament d’espais públics 2012, 3a fase.
 2. Delegació a l’alcaldia de les facultats que la normativa de contractació atorga al ple de l’ajuntament.
 3. Aprovació de l’ampliació del Programa anual per a l’any 2012 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió.
 4. Ratificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a l’execució el Programa Treball i Formació.

Jorba, 18 de desembre de 2015.

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 19 de novembre de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 de novembre de 2015, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2014.
 2. Modificació de crèdit núm. 5/2015 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 3. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Generals 2015.
 4. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

Jorba, 24 de novembre de 2015.

Consulta de les llistes del cens electoral. Eleccions Generals 2015.

En motiu de la convocatòria d’Eleccions a les Corts Generals pel proper 20 de desembre de 2015, efectuada per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions a les Corts Generals, tancat a 1 d’agost de 2015, restaran exposades al públic del 2 al 9 de novembre a les oficines d’aquest ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba), per a la seva consulta per part de les persones interessades i la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions.

La consulta l’ha de formular la pròpia persona interessada prèvia identificació mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir en el que hi aparegui la fotografia del titular.

Jorba, 30 d’octubre de 2015.

 

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 29 d’octubre de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 4 de novembre de 2015, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de les sessions de 27 de juliol de 2015 i 1 de setembre de 2015.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 193 a la núm. 242/2015.
 3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 230/2015.
 4. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2016.
 5. Rectificació de l’inventari de béns i drets municipals a 31 de desembre de 2014.
 6. Abonament al personal al servei de la corporació del segon quart de la paga extraordinària de desembre de 2012.
 7. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2015.
 8. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
 9. Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica.
 10. Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
 11. Moció sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
 12. Precs i preguntes.

 

Jorba, 29 d’octubre de 2015.

Actes Correllengua Jorba 2015

Correllengua 2015

Exposició pública del cens agrari

En compliment del que disposa l’article 6.4 de la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, i atès que en els propers mesos han de tenir lloc les eleccions agràries, s’informa que resta a exposició pública el cens provisional de les persones físiques i jurídiques del municipi que tindran dret de vot a les properes eleccions.

 

El cens restarà a exposició pública del 2 al 26 d’octubre, ambdós inclosos, a les oficines de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, dimarts de 16 a 18 hores i dimecres de 17 a 19 hores) per a la seva consulta per part de les persones interessades. Durant el mateix termini hi podran formular les al.legacions que considerin pertinents.

 

Jorba, 2 d’octubre de 2015.

Actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya 2015

DIJOUS 10 3a CAMINADA NOCTURNA 22 h / davant l’església de Jorba Recorregut:   Església > Castell > “la bandera” > Sant Genís Els participants caminaran en grup. Durant el recorregut es farà el canvi de banderes. Arribats a “la bandera” es llegirà un manifest. Si fa mal temps s’ajornaria a un altre dia. Els participants hauran de portar elements d’il·luminació sense ús de foc. Es prega màxima puntualitat. DIVENDRES 11 VIA LLIURE 11’30 h / plaça de l’Ajuntament Ballada popular de sardanes. Cantada conjunta d’Els Segadors. Coca i xocolata per a tots els assistents. Acompanyament dels participants del poble a la Via Lliure a l’Avinguda Meridiana de Barcelona, fins els autobusos.