Consultori de Jorba

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 19 de juliol de 2017 i 11 d’octubre de 2017
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 121 a la núm. 183/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 152/2017 i 158/2017.
 4. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
 5. Modificació pressupostària núm. 3/2017.
 6. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 3r trimestre de 2017.
 7. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017.
 8. Adhesió a la petició d’una moratòria en l’aplicació de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 9. Moció contra l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.
 10. Precs i preguntes.

Ajuts per a l’escolarització d’infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, durant el curs 2016/2017

D’acord amb l’anunci que va publicar-se en els taulers municipals, el passat 17 d’agost, fins el dia 30 de setembre de 2017, a les 15:00 hores, resta obert el termini perquè les famílies del municipi que durant el curs 2016/2017 van escolaritzar els seus infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, puguin sol·licitar l’ajut corresponent, si reuneixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria que s’adjunten:

Bases ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Anunci ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017 (word)

Convocatòria de sessió de caràcter ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 14 de juliol de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 26 d’abril de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 69 a la 120/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 79/2017, 85/2017 i 90/2017.
 4. Modificació pressupostària núm. 2/2017 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 5. Modificació de les tarifes de subministrament d’aigua.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 1r i 2n trimestre de 2017.
 7. Ratificació del conveni de resolució per mutu acord del contracte d’obres per l’Arranjament i equipament d’espais públics 2012, 3a fase, entre Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis SL i l’Ajuntament de Jorba.
 8. Ratificació del conveni amb el Departament de Salut, d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
 9. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de servei comarcal de recollida dels residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 10. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat 2017-2021.
 11. Atorgament de denominació a un nou habitatge disseminat.
 12. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica en motiu de la festa major de Jorba 2017.
 13. Designació de les festes locals per a 2018.
 14. Precs i preguntes.

 

Jorba, 14 de juliol de 2017.

Selecció d’un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba

Per resolució de l’alcaldia de 6 de juliol de 2017, s’ha aprovat l’oferta de treball per contractar un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba.

El període de contractació és del 27 de juliol de 2017 al 26 de gener de 2018, i el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció finalitza el proper 12 de juliol de 2017 a les 15:00 hores.

A continuació trobareu tota la informació:

Ban revetlla de Sant Joan

BAN

 

DAVID SÀNCHEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE JORBA,

 

FAIG SABER:

 

Com a conseqüència de l’elevat risc d’incendi que presenten els nostres boscos, aquest ajuntament únicament ha autoritzat la celebració d’una foguera popular que es realitzarà al nucli de SANT GENÍS, restant prohibida l’encesa de fogueres a la resta del municipi.

 

Tanmateix, només es permetrà l’enlairament de coets i altres productes pirotècnics voladors a la zona de la foguera popular i amb el seu mateix horari.

 

Resta prohibida per tant, l’encesa d’articles pirotècnics que s’enlairen o es poden desplaçar (coets, voladors i similars) a la resta del municipi.

 

Jorba, 23 de juny de 2017.

 

L’alcalde,

 

David Sànchez Garcia

Piscina municipal de Jorba – Estiu 2017

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’abril de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 26 d’abril de 2017, a les 20:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió celebrada l’1 de març de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 25 a la 67/2017.
 3. Ratificar les resolucions de l’alcaldia núm. 48/2017 i 68/2017.
 4. Establiment de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i aprovació de l’ordenança fiscal corresponent.
 5. Aprovació del catàleg de camins municipals de Jorba.
 6. Aprovació del programa anual 2017 de l’Associació de propietaris forestals Serra de Rubió.
 7. Ratificació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per la prestació del servei comarcal de recollida de residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 8. Moció en suport de la plataforma “Trans*forma la salut” per a un nou model de salut.
 9. Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.
 10. Precs i preguntes.

 

Jorba, 20 d’abril de 2017.

La Conca d’Òdena es presenta com el millor lloc per a les inversions industrials

L’Oficina de captació d’inversions de la MICOD treballa en un projecte amb quatre actius comarcals

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena amb els set municipis que la integren, i amb la finalitat d’unir esforços cap a les polítiques de promoció econòmica i del territori, va impulsar la creació de l’oficina de Captació d’inversions empresarials, l’any 2014.
Projecte creat per portar a la Conca d’Òdena noves inversions industrials. Així, Joan Serra, alcalde de Castellolí i delegat responsable de l’Oficina de Captació d’Inversions afirma que aquesta “és l’eina per a promoure el territori, per a captar empreses i crear riquesa i ocupació”.
En aquest sentit, des de la MICOD es destaquen quatre actius importants per a captar les inversions a la comarca: els clústers o associacions, la formació, la innovació i les instal·lacions.
Els clústers existents, des de fa set segles, com el clúster de la pell, i d’altres innovadors i emergents, com el tèxtil, el paper, metall, químic, les TIC… tots amb una cultura col·laborativa, amb qui, segons Serra, “s’han mantingut reunions i qui millor que ells per saber sobre els referents en la professió”, assegura.
La resta d’actius que es presenten als possibles inversors des de l’Oficina de Captació són instal·lacions com el ParcMotor Castellolí i Campus Motor, l’Aeròdrom o el Montàgora i polígons industrials connectats; també la innovació amb projectes com la Càtedra A3 i el 4D Health, i com a quart actiu el Campus Universitari d’Igualada i altres centres educatius.

Presència en fires i certàmens
Després d’aquests primers anys de projecte, l’Oficina comença a fer-se visible. La seva presència en fires dels sectors ha esdevingut un manera de donar-se a conèixer als inversors; és per això que durant aquest 2017, hi ha previst un calendari d’assistència a fires, consensuat amb els empresaris comarcals referents de cada sector. La Fira BSTIM d’Igualada va ser la primera participació activa en fires i missions comercials locals, estatals i internacionals d’aquest any.
L’alcalde de Castellolí assegura doncs, que “unim esforços publico privats per fer possible aquest creixement econòmic. Durant el darrer any s’han fet moltes reunions conjuntes entre els ajuntaments de la MICOD, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), l’Associació de Polígons els Plans, Acció-Investment de la Generalitat i Incasòl, per a definir el contingut i l’estratègia a seguir”, segons Serra.

Noves eines
D’altra banda, també s’ha treballat en la millora de les eines tecnològiques per a facilitar als inversors el coneixement de les instal·lacions. S’està treballant en un Geoportal, sistema que permetrà mostrar la informació relativa a l’activitat econòmica, industrial i de serveis, dels polígons de la conca amb emplaçaments geoposicionats. Aquesta aplicació permetrà poder visitar les parcel·les dels polígons disponibles sense haver de desplaçar-se físicament fins a ells.
Així, la comissió tècnica creada dins l’Oficina, formada pels set municipis, l’Incasòl, els Apis, ACCIÓ i els Polígons dels Plans treballen conjuntament per a què la Conca d’Òdena esdevingui un territori referent per a les inversions industrials i treure’n resultats al més aviat possible. La Conca ho necessita.

Ban nevada