ANUNCI d’informació pública sobre l’aprovació inicial del Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena

Des del 19 de gener fins el 6 de març, resta a informació pública el Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena.

Podeu consultar l’anunci i la documentació del pla al següent enllaç:

Informació pública del Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena.

Davant la previsió d’un eventual episodi de fred i neu

BAN

JOSEP MARIA PALAU ARNAU, alcalde president de l’Ajuntament de Jorba,

FAIG SABER:

Que davant d’un eventual episodi de fred i neu a la nostra població, es sol•licita al veïnat que, per la bona convivència i per la circulació de vianants per les voreres, adoptin les següents mesures:

• Netejar el tros de vorera que afecta les seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que la neu glaçada representa per als vianants.

• Evitar llençar la neu provinent dels terrats i teulades a la via pública.

• Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel per evitar caigudes.

Jorba, 22 de gener de 2015.

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 15 de gener de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 20 de gener de 2015, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 23 d’octubre de 2014.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 263/2014 a la núm. 10/2015.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 281/2014, 294/2014, 319/2014, 334/2014.
 4. Verificació i aprovació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba.
 5. Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci Localret.
 6. Aprovació de la minuta del conveni marc de cooperació entre municipis i altres ens per a la promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa.
 7. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació del servei de recollida selectiva, per a l’exercici 2015.
 8. Ratificació del conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Jorba, per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública al consultori municipal de Jorba.
 9. Precs i preguntes.

Jorba, 16 de gener de 2015.

 

Festa de Reis a Jorba 2015

reis-2015

Recollida d’aliments i productes bàsics 2014

Un any més, des de l’Ajuntament es coordina una recollida d’aliments i productes bàsics destinats a cobrir la demanda social existent al nostre municipi. Enguany, la campanya s’allargarà fins a finals de gener de 2015.

A continuació podeu trobar la imatge de campanya així com el llistat amb els aliments i productes prioritaris:

recollida-aliments-2014

feu clic sobre la imatge per veure-la a una mica major

Els punts de recollida són els ja habituals: Ajuntament (carrer Major, 2), Sala polivalent (carrer de la Sort, 11), CEIP Jorba (edificis del carrer de les Eres i de la Sort), església de Sant Pere, rectoria i Cafè de la Unió Joventut Jorbenca.

Campanya de recollida de joguina nova 2014

Enguany, l’Ajuntament de Jorba torna a col·laborar amb Creu Roja Joventut en la campanya nadalenca de recollida de joguina nova per a infants en risc per al Dia de Reis i desenvolupar activitats de sensibilització sobre el valor educatiu del joc.

Podeu fer les vostres vostres aportacions fins el divendres 19 de desembre a la Sala polivalent (carrer de la Sort, 11) i a l’edifici de l’Ajuntament (carrer Major, 2).

recollida-joguines-jorba

Facturació electrònica

El Congrés dels Diputats de l’Estat va aprovar la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic, amb la qual s’obliga a les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’administració pública a expedir i remetre la factura només en format electrònic i a la seva presentació a través d’un únic punt telemàtic d’entrada a partir del 15 de gener de 2015. Amb motiu d’aquesta nova obligació legal, l’Ajuntament de Jorba vol posar a disposició dels seus proveïdors diferents eines per ajudar-los a posar en pràctica aquest nou procediment:

Per més informació podeu consultar els següents enllaços:

 

 

 

Animals de companyia

Animals de companyia

Xerrada ESTALVIA ENERGIA I DINERS A LA LLAR

Xerrada estalvia energia i diners a la llar

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 18 de setembre de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dilluns 22 de setembre de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Moció de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
 2. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2013.
 3. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6/2014 mitjançant crèdit extraordinari.
 4. Acceptació del crèdit de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona i aprovació del conveni regulador.
 5. Subvencions a entitats locals 2014.

Jorba, 18 de setembre de 2014.