Convocatòria dels ajuts per a l’escolarització d’infants de Jorba en escoles bressol, curs 2014/2015.

S’han convocat els ajuts per a l’escolarització d’infants de Jorba en escoles bressol, pel curs 2014/2015. Les famílies interessades poden presentar les seves sol.licituds com a màxim el 15 de setembre de 2015, d’acord amb el que estableixen les bases que trobareu a continuació:

Bases ajuts escolarització llars  d’infants. Curs 2014-2015

La sol.licitud s’ha de formular mitjançant el següent imprès, aportant la documentació complementària que s’indica a la base 4 i al revers del mateix imprès:

Sol.licitud ajuts escolarització llars d’infants. Curs 2014-2015 (en format .pdf per imprimir i omplir a mà)

Sol.licitud ajuts escolarització llars d’infants. Curs 2014-2015 (en format .doc per omplir a l’ordinador)

Nou horari d’atenció al públic

Us informem que, a partir de la setmana de 6 de juliol, l’horari d’atenció al públic de les oficines municipals serà el següent:

De dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores

Dimarts, de 16:00 a 18:00 hores

Dimecres, de 17:00 a 19:00 hores

3r concurs de fotografia – Jorba; una identitat

3r-concurs-fotografiaPodeu enviar les vostres fotografies fins el diumenge 19 de juliol  a concurs.fotografia.jorba.2015@gmail.com

Consulteu les bases del concurs.

Piscina municipal de Jorba. Estiu 2015

Aquesta setmana ja podeu adquirir els abonaments de temporada per la pisicina de Jorba.

Els podeu comprar a les oficines de l’ajuntament (c. Major, núm. 2 – Jorba), en el següent horari:

De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores – Dimarts, de 17 a 19 hores  – Dijous, de 16 a 18 horesPiscina municipal de Jorba. Estiu 2015

Taller sobre alimentació saludable

El proper dimarts 2 de juny, de 20 a 21:30 hores, tindrà lloc al CEIP Jorba un taller sobre alimentació infantil destinat a pares i mares de nens d’infantil.

L’objectiu del taller serà orientar a pares i mares per tal que millorin l’alimentació dels seus fills, tot desmitificant conceptes erronis sobre alimentació infantil i dissenyar àpats saludables.

Les inscripcions són obertes a tothom, fins l’1 de juny, al telèfon de l’Ajuntament 93 809 40 00 o per correu electrònic a jorba@jorba.cat

cartell

Comunicat de situación de prealerta de l’INFOCAT

Comunicat de situació de prealerta de l'infocat

Festa de Sant Isidre 2015

Festa de Sant Isidre 2015

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 23 d’abril de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i amb contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 29 d’abril de 2015, a les 21’30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 17 de març de 2015.
  2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 57/2015 a la núm. 90/2015.
  3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 73/2015,
  4. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua potable.
  5. Ratificació dels convenis entre l’Ajuntament de Jorba i els Srs. Teresa Cuadras Salanova, Concepció Solé Cuadras, Josep Solé Cuadras i M. Pilar Soler La Granja, de cessió temporal d’ús de terrenys per a la consolidació del talús de l’Avinguda Canaletes.
  6. Modificació de l’horari d’estiu de la brigada municipal.
  7. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015.
  8. Precs i preguntes.

 

Jorba, 24 d’abril de 2015.

Caminada popular 2015

Caminada popular 2015

Exposició pública de les llistes del cens electoral per a les Eleccions Municipals

En motiu de la convocatòria d’Eleccions Locals pel proper 24 de maig de 2015, efectuada pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions Locals restaran exposades al públic del 6 al 13 d’abril a les oficines d’aquest ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba), per a la seva consulta per part de les persones interessades i la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions.

La consulta l’ha de formular la pròpia persona interessada prèvia identificació mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir en el que hi aparegui la fotografia del titular. En el cas dels no espanyols la targeta d’identitat d’estranger, i per als ciutadans de la Unió Europea, Noruega i Islandia s’admet qualsevol dels documents anteriors emesos pel país d’origen, sempre que incloguin la fotografia de l’elector.

També, aquelles persones que disposin de certificat digital, poden consultar la seva inscripció al cens electoral a través del següent enllaç:

Jorba, 31 de març de 2015.