Animals de companyia

Animals de companyia

Xerrada ESTALVIA ENERGIA I DINERS A LA LLAR

Xerrada estalvia energia i diners a la llar

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 18 de setembre de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dilluns 22 de setembre de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Moció de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
 2. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2013.
 3. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6/2014 mitjançant crèdit extraordinari.
 4. Acceptació del crèdit de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona i aprovació del conveni regulador.
 5. Subvencions a entitats locals 2014.

Jorba, 18 de setembre de 2014.

Actes Diada 11 de setembre

Actes diada 11 setembre

Pregó de la Festa Major de Jorba 2014

Accedint a l’enllaç que figura a continuació, podeu llegir el pregó de la Festa Major de Jorba 2014:

. Pregó de la Festa Major de Jorba 2014

Dia 28 de juliol: Festa local

Us recordem que el dilluns 28 de juliol és festa local, en motiu de la nostra Festa Major. Per aquest motiu les oficines de l’ajuntament romandran tancades.

Aprofitem per desitjar-vos a tots BONA FESTA MAJOR!!!

Convocatòria de sessió de l’ajuntament ple

Per decret de l’alcaldia de 17 de juliol de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 22 de juliol de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del 29 d’abril de 2014.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 87/2014 a la núm. 195/2014.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 118/2014 i 122/2014.
 4. Cessament d’activitats de la llar d’infants municipal de Jorba.
 5. Desafectació de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Sort, núm. 11, del servei d’escola bressol municipal.
 6. Cessió gratuïta de l’ús de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Sort, núm. 11 de Jorba, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 7. Rectificació de l’inventari de béns i drets municipals.
 8. Modificació de crèdit 4/2014.
 9. Designació de les festes locals per a 2015.
 10. Aprovació de les xifres de població a 1.1.2014.
 11. Ratificació del conveni signat amb la Sra. Maria Rosa Bonet Trepat en relació al camí dels dipòsits d’aigua.
 12. Aprovació del conveni marc de col.laboració en el projecte Anoia, terra de castells, entre l’Ajuntament de Jorba i el Consell Comarcal de l’Anoia.
 13. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica a les zones de sensibilitat acústica A2 i A3 en motiu dels actes de la Festa Major.
 14. Precs i preguntes.

Programa de Festa Major 2014

A continuació podreu trobar el programa de la Festa Major de Jorba d’enguany:

Selecció de personal per als plans d’ocupació de l’Ajuntament de Jorba finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015″ de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció del personal que ha de desenvolupar els plans d’ocupació finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, que s’indica a continuació:

1 Netejador/a (20 hores setmanals. De l’1 d’agost de 2014 al 30 de juny de 2015)

1 Peó de manteniment (37,5 hores setmanals. De l’1 de setembre de 2014 al 31 de març de 2015)

El principal requisit per prendre part en el procés selectiu és trobar-se en situació d’atur i figurar inscrit com a demandant d’ocupació, a més dels altres que figuren a les bases que regeixen el procediment i que us podeu descarregar a continuació.

Les bases de selecció estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’ajuntament i també les podeu consultar a continuació (format .pdf).

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar en el registre d’entrada de documents de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 de Jorba) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 16 a 18 hores), fins el 17 de juliol de 2014 a les 15:00 hores. La documentació a presentar és la que figura a l’anunci i a les bases.

La data de selecció serà el dia 22 de juliol de 2014 a les 9:00 hores, a l’Ajuntament de Jorba.

A continuació disposeu de la documentació relativa a aquesta convocatòria:

. Anunci que s’ha penjat als taulers d’anuncis municipals

. Bases de selecció que regeixen el procés

. Instància normalitzada per sol·licitar prendre part en el procés (en format .pdf per imprimir i emplenar a mà per presentar).

. Instància normalitzada per sol·licitar prendre part en el procés (en format MS Word per emplenar a l’ordinador i imprimir per presentar)

 

Piscina municipal de Jorba. Temporada 2014.

Nueva imagen

Aquesta setmana ja podeu adquirir els abonaments de temporada per la piscina de Jorba.

Els podeu comprar a les oficines de l’ajuntament (c. Major, núm. 2 – Jorba), en el següent horari:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Dijous, de 16 a 18 hores.

Podeu consultar la informació d’horaris d’obertura, preus dels abonaments i entrades, i les normes d’ús de la piscina, clicant al següent enllaç:

Tríptic informatiu piscina Jorba 2014