Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 22 de juliol de 2016, va convocar-se sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel dimecres 27 de juliol de 2016, a les 20’45 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions del 20 d’abril de 2016 i el 31 de maig de 2016.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 71 a 175/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 140/2016, 146/2016, 156/2016 i 176/2016.
 4. Aprovació del conveni sobre els procediments relacionats amb el requeriment de reparació de deficiències de les obres de Construcció d’un centre de dia per a la gent gran de Jorba.
 5. Aprovació de l’annex al conveni de recollida selectiva de residus per a 2016.
 6. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2016 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 7. Aprovació dels barems per prestacions socials.
 8. Designació de les festes locals per a 2017.
 9. Sol·licitud de millora del tram d’autovia A2 entre Montmaneu i Esparreguera.
 10. Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica.
 11. Precs i preguntes.

Jorba, 27 de juliol de 2016.

Ban

David Sànchez Garcia, alcalde de l’Ajuntament de Jorba, atesa la celebració del correfoc de la festa major de Jorba,

 

FAIG SABER,

 

El correfoc de la Festa Major de Jorba d’enguany tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2016 a les 21:00 hores, amb el següent recorregut: Inici a la plaça davant l’Ajuntament de Jorba, c. Castell, Passatge de la Roca, c. Major, c. Roser, c. La Sort, c. Les Eres i finalització a la pista de l’Escola.

 

Durant la celebració del correfoc es recomana als veïns, propietaris d’establiments situats en el recorregut del correfoc i participants, que adoptin les següents mesures de seguretat:

 

 • No aparcar cotxes dins l’itinerari del correfoc.
 • Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits amb tendals recollits i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
 • No col.locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
 • No llençar aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
 • No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
 • No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.

 

Els integrants del grup de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i hauran de complir les següents mesures de seguretat:

 

 • Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir i per evitar-ne els danys.
 • No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
 • Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
 • Mantenir les distàncies de seguretat respecte els espectadors.
 • Respectar el recorregut assenyalat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.

 

Jorba, 19 de juliol de 2016.

IV Concurs de fotografia – Jorba: una identitat

concurs-fotografia-web

Podeu enviar les vostres fotografies fins el diumenge 17 de juliol  a concurs.fotografia.jorba@gmail.com

Consulteu les bases del concurs.

Convocats els ajuts per a l’assistència d’infants de Jorba a escoles bressol, durant el curs 2015/2016

Per resolució de l’alcaldia de 8 de juny de 2016, s’han aprovat les bases que han de regir la selecció dels beneficiaris dels ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència d’infants de Jorba a escoles bressol durant el curs 2015/2016.

Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 30 de setembre de 2016,  al registre de l’Ajuntament de Jorba.

A continuació, podeu descarregar-vos l’anunci, les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud:

 

Piscina municipal de Jorba – Estiu 2016

A continuació podeu consultar tota la informació del servei per aquesta temporada.

piscina-2016

Convocatòria de sessió ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 13 d’abril de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 20 d’abril de 2016, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de data 2 de març de 2016
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm. 37/2016 a la núm. 70/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 44/2016, 45/2016, 53/2016 i 66/2016.
 4. Aprovació compte de gestió recaptatòria 2015
 5. Sol·licitud ajut compensació càrrecs electes 2016
 6. Abonament part restant paga extra desembre 2012 retinguda al personal de la corporació
 7. Adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 8. Moció referent al procediment de regularització cadastral
 9. Precs i preguntes.

 

Jorba, 15 d’abril de 2016.

Formació contínua per persones treballadores: Desenvolupament de productes turístics

doc07488720160406191109_001

Formació contínua per persones treballadores: Comerç a través de les xarxes socials

doc07488620160406191052_001

Ban en relació a un vessament accidental de gasoil a la zona de la Riera de Rubió

BAN

 

Sílvia Escura Sabaté, alcaldesa accidental de l’Ajuntament de Jorba,

 

FAIG SABER,

 

Que s’ha rebut un avís del CECAT – Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, del Departament d’Interior, en relació a un vessament d’uns 700 litres de gasoil d’un camió accidentat a la N-II, ahir a la nit. L’accident va produir-se prop de la rotonda de l’Àrea de Guissona d’aquest municipi, i va provocar l’abocament directe a la riera de Rubió d’aquesta quantitat de gasoil.

 

Que atès que aquest vessament d’hidrocarburs podria afectar les captacions subterrànies d’aigua que hi ha riu Anoia avall, per protegir la salut de les persones, animals i/o plantes, es recomana no fer ús de l’aigua de les fonts, pous i altres captacions situades aigües avall del lloc on s’ha produït el vessament.

 

No es veu afectada per aquesta possible contaminació l’aigua de la xarxa pública, que subministra Aigües Artés SL, ja que prové d’un aqüífer de fora el municipi, i no s’utilitzen les captacions de la zona del Figuerot.

 

En el moment en què aquesta incidència estigui resolta, s’aixecarà aquesta recomanació.

 

Jorba, 24 de març de 2016.

Davant la previsió d’un episodi de neu i fred per al cap de setmana

BAN

DAVID SÀNCHEZ GARCIA, alcalde president de l’Ajuntament de Jorba,

FAIG SABER:

Que davant d’un eventual episodi de fred i neu a la nostra població per aquest proper cap de setmana, es sol•licita al veïnat que, per la bona convivència i per la circulació de vianants per les voreres, adoptin les següents mesures:

• Netejar el tros de vorera que afecta les seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que la neu glaçada representa per als vianants.

• Evitar llençar la neu provinent dels terrats i teulades a la via pública.

• Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel per evitar caigudes.

Jorba, 26 de febrer de 2016.