Convocats els ajuts per a l’assistència d’infants de Jorba a escoles bressol, durant el curs 2015/2016

Per resolució de l’alcaldia de 8 de juny de 2016, s’han aprovat les bases que han de regir la selecció dels beneficiaris dels ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència d’infants de Jorba a escoles bressol durant el curs 2015/2016.

Les famílies interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 30 de setembre de 2016,  al registre de l’Ajuntament de Jorba.

A continuació, podeu descarregar-vos l’anunci, les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud:

 

Piscina municipal de Jorba – Estiu 2016

A continuació podeu consultar tota la informació del servei per aquesta temporada.

piscina-2016

Convocatòria de sessió ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 13 d’abril de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 20 d’abril de 2016, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de data 2 de març de 2016
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm. 37/2016 a la núm. 70/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 44/2016, 45/2016, 53/2016 i 66/2016.
 4. Aprovació compte de gestió recaptatòria 2015
 5. Sol·licitud ajut compensació càrrecs electes 2016
 6. Abonament part restant paga extra desembre 2012 retinguda al personal de la corporació
 7. Adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 8. Moció referent al procediment de regularització cadastral
 9. Precs i preguntes.

 

Jorba, 15 d’abril de 2016.

Formació contínua per persones treballadores: Desenvolupament de productes turístics

doc07488720160406191109_001

Formació contínua per persones treballadores: Comerç a través de les xarxes socials

doc07488620160406191052_001

Ban en relació a un vessament accidental de gasoil a la zona de la Riera de Rubió

BAN

 

Sílvia Escura Sabaté, alcaldesa accidental de l’Ajuntament de Jorba,

 

FAIG SABER,

 

Que s’ha rebut un avís del CECAT – Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, del Departament d’Interior, en relació a un vessament d’uns 700 litres de gasoil d’un camió accidentat a la N-II, ahir a la nit. L’accident va produir-se prop de la rotonda de l’Àrea de Guissona d’aquest municipi, i va provocar l’abocament directe a la riera de Rubió d’aquesta quantitat de gasoil.

 

Que atès que aquest vessament d’hidrocarburs podria afectar les captacions subterrànies d’aigua que hi ha riu Anoia avall, per protegir la salut de les persones, animals i/o plantes, es recomana no fer ús de l’aigua de les fonts, pous i altres captacions situades aigües avall del lloc on s’ha produït el vessament.

 

No es veu afectada per aquesta possible contaminació l’aigua de la xarxa pública, que subministra Aigües Artés SL, ja que prové d’un aqüífer de fora el municipi, i no s’utilitzen les captacions de la zona del Figuerot.

 

En el moment en què aquesta incidència estigui resolta, s’aixecarà aquesta recomanació.

 

Jorba, 24 de març de 2016.

Davant la previsió d’un episodi de neu i fred per al cap de setmana

BAN

DAVID SÀNCHEZ GARCIA, alcalde president de l’Ajuntament de Jorba,

FAIG SABER:

Que davant d’un eventual episodi de fred i neu a la nostra població per aquest proper cap de setmana, es sol•licita al veïnat que, per la bona convivència i per la circulació de vianants per les voreres, adoptin les següents mesures:

• Netejar el tros de vorera que afecta les seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que la neu glaçada representa per als vianants.

• Evitar llençar la neu provinent dels terrats i teulades a la via pública.

• Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel per evitar caigudes.

Jorba, 26 de febrer de 2016.

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 26 de febrer de 2016, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 2 de març de 2016, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions de 25 de novembre i 22 de desembre de 2015.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 243/2015 a la núm. 36/2016.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 272/2015, 275/2015, 285/2015, 289/2015 i 10/2016.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a 2016.
 5. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament i morositat pendents.
 6. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
 7. Aprovació dels annexos al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació de serveis de l’àrea d’Atenció a les Persones, per a l’exercici 2016.
 8. Aprovació del Pla director del Castell de Jorba.
 9. Aprovació del programa anual 2016 de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió.
 10. Precs i preguntes.

 

Jorba, 26 de febrer de 2016.

Tallers de cuina del Marroc

Tallers de cuina del Marroc

Carnestoltes Jorba 2016

Carnestoltes_16