VEUS DELS SAFAREIGS

SANT ISIDRE – 2018

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’abril de 2018, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’abril de 2018, a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 25 d’octubre de 2017, 22 de novembre de 2017 i 20 de desembre de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 184/2017 a la 50/2018.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 188/2017, 195/2017, 209/2017, 223/2017 i 51/2018.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal, exercici 2018.
 5. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria, de 2017.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament i morositat corresponents al 4t trimestre de 2017.
 7. Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2018.
 8. Sol·licitud de compensació econòmica per la retribució de càrrecs electes.
 9. Aprovació del conveni per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona” (Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener).
 10. Ratificació del conveni marc de cooperació i suport als ajuntaments de la comarca de l’Anoia relatiu al Catàleg de serveis als municipis, i el seu annex per al període 2018.
 11. Aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del magatzem regulador de repartiment d’aliments de l’Anoia.
 12. Ratificació de l’annex de comunicació de dades a l’empara de la LOPD, en relació al conveni per la prestació del servei comarcal de recollida de residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 13. Designació de les festes locals per a 2019.
 14. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
 15. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
 16. Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.
 17. Precs i preguntes.

 

Jorba, 20 d’abril de 2018.

CAMINADA POPULAR 2018

Ban

REIS 2018

Consultori de Jorba

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 19 de juliol de 2017 i 11 d’octubre de 2017
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 121 a la núm. 183/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 152/2017 i 158/2017.
 4. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
 5. Modificació pressupostària núm. 3/2017.
 6. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 3r trimestre de 2017.
 7. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017.
 8. Adhesió a la petició d’una moratòria en l’aplicació de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 9. Moció contra l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.
 10. Precs i preguntes.

Ajuts per a l’escolarització d’infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, durant el curs 2016/2017

D’acord amb l’anunci que va publicar-se en els taulers municipals, el passat 17 d’agost, fins el dia 30 de setembre de 2017, a les 15:00 hores, resta obert el termini perquè les famílies del municipi que durant el curs 2016/2017 van escolaritzar els seus infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, puguin sol·licitar l’ajut corresponent, si reuneixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria que s’adjunten:

Bases ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Anunci ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017 (word)

Convocatòria de sessió de caràcter ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 14 de juliol de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 26 d’abril de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 69 a la 120/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 79/2017, 85/2017 i 90/2017.
 4. Modificació pressupostària núm. 2/2017 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 5. Modificació de les tarifes de subministrament d’aigua.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 1r i 2n trimestre de 2017.
 7. Ratificació del conveni de resolució per mutu acord del contracte d’obres per l’Arranjament i equipament d’espais públics 2012, 3a fase, entre Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis SL i l’Ajuntament de Jorba.
 8. Ratificació del conveni amb el Departament de Salut, d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
 9. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de servei comarcal de recollida dels residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 10. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat 2017-2021.
 11. Atorgament de denominació a un nou habitatge disseminat.
 12. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica en motiu de la festa major de Jorba 2017.
 13. Designació de les festes locals per a 2018.
 14. Precs i preguntes.

 

Jorba, 14 de juliol de 2017.