CAMINADA POPULAR 2018

Ban

REIS 2018

Consultori de Jorba

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 20 d’octubre de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions de 19 de juliol de 2017 i 11 d’octubre de 2017
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia, de la núm. 121 a la núm. 183/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 152/2017 i 158/2017.
 4. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
 5. Modificació pressupostària núm. 3/2017.
 6. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 3r trimestre de 2017.
 7. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017.
 8. Adhesió a la petició d’una moratòria en l’aplicació de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 9. Moció contra l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.
 10. Precs i preguntes.

Ajuts per a l’escolarització d’infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, durant el curs 2016/2017

D’acord amb l’anunci que va publicar-se en els taulers municipals, el passat 17 d’agost, fins el dia 30 de setembre de 2017, a les 15:00 hores, resta obert el termini perquè les famílies del municipi que durant el curs 2016/2017 van escolaritzar els seus infants de 0 a 1 anys, en escoles bressol, puguin sol·licitar l’ajut corresponent, si reuneixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria que s’adjunten:

Bases ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Anunci ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017

Instància ajuts infants 0-1 anys, curs 2016-2017 (word)

Convocatòria de sessió de caràcter ordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 14 de juliol de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 26 d’abril de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 69 a la 120/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 79/2017, 85/2017 i 90/2017.
 4. Modificació pressupostària núm. 2/2017 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 5. Modificació de les tarifes de subministrament d’aigua.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 1r i 2n trimestre de 2017.
 7. Ratificació del conveni de resolució per mutu acord del contracte d’obres per l’Arranjament i equipament d’espais públics 2012, 3a fase, entre Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis SL i l’Ajuntament de Jorba.
 8. Ratificació del conveni amb el Departament de Salut, d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
 9. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de servei comarcal de recollida dels residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 10. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat 2017-2021.
 11. Atorgament de denominació a un nou habitatge disseminat.
 12. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica en motiu de la festa major de Jorba 2017.
 13. Designació de les festes locals per a 2018.
 14. Precs i preguntes.

 

Jorba, 14 de juliol de 2017.

Selecció d’un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba

Per resolució de l’alcaldia de 6 de juliol de 2017, s’ha aprovat l’oferta de treball per contractar un peó polivalent per al Pla d’ocupació 2017 de l’Ajuntament de Jorba.

El període de contractació és del 27 de juliol de 2017 al 26 de gener de 2018, i el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció finalitza el proper 12 de juliol de 2017 a les 15:00 hores.

A continuació trobareu tota la informació:

Ban revetlla de Sant Joan

BAN

 

DAVID SÀNCHEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE JORBA,

 

FAIG SABER:

 

Com a conseqüència de l’elevat risc d’incendi que presenten els nostres boscos, aquest ajuntament únicament ha autoritzat la celebració d’una foguera popular que es realitzarà al nucli de SANT GENÍS, restant prohibida l’encesa de fogueres a la resta del municipi.

 

Tanmateix, només es permetrà l’enlairament de coets i altres productes pirotècnics voladors a la zona de la foguera popular i amb el seu mateix horari.

 

Resta prohibida per tant, l’encesa d’articles pirotècnics que s’enlairen o es poden desplaçar (coets, voladors i similars) a la resta del municipi.

 

Jorba, 23 de juny de 2017.

 

L’alcalde,

 

David Sànchez Garcia

Piscina municipal de Jorba – Estiu 2017